Пользовательское Соглашение

Я подтверждаю, что предоставленная мною информация при регистрации, оформлении заказа в интернет-магазине, принадлежащем ООО «Cьютстер» либо предоставленная иным путем на сайте интернет-магазина https://suitster.com, в т.ч. квалифицированная как персональные данные на основании законодательства Украины, с которым я ознакомлен(-а), может быть внесена в базу персональных данных «Отношения с контрагентами» ООО «Cьютстер» («Организация») (владельца и распорядителя базы). Мне известны мои права и я предоставляю Организации свое бессрочное согласие на обработку и использование моих данных в следующих целях:

 • для регистрации и идентификации покупателя;
 • для возобновления пароля;
 • в маркетинговых целях: анализ, уведомления о новостях и акционных предложениях путем SMS, e-mail пр.;
 • для выполнения обязательств перед покупателем;
 • для выполнения требований законодательства касательно защиты прав потребителей;
 • для выполнения других требований законодательства Украины.

Я предоставляю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам для выполнения ООО «Cьютстер» обязательств перед покупателем, в т.ч. курьерам для доставки товара, для осуществления оплаты за товар, а также в случаях, предусмотренных законодательством.

Мы ценим Ваше право на частную жизнь и неразглашении Вашей персональной информации. Настоящая Политика конфиденциальности — правило, которым пользуются все сотрудники нашего интернет магазина, и регламентирует сбор и использование личной информации, которая может быть запрошена / полученная при посещении нашего веб-сайта https://suitster.com, при использовании интернет-магазина, при заказе, переписке или телефонном разговоре.

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

НА ПРОДАЖ ТОВАРІВ

Даний Договір має характер публічної оферти згідно з чинним законодавством України,

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

КЛІЄНТ — фізична особа, яка досягла 18-річного віку і має повної дієздатністю, яка здійснює замовлення і набуває Товари, які належать Продавцю, представлені на сайті www.suitster.com, (в подальшому іменований — «Сайт»), для задоволення своїх побутових потреб.

ПРОДАВЕЦЬ — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С’ЮТСТЕР», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, зареєстроване за  адресою: 02121, м. Київ, вул. Спаська, будинок № 11, Ідентифікаційний код: 37333236.

ТОВАР — матеріальний об’єкт, виставлений для продажу на Сайті, щодо якого вказана ціна, назва, опис характеристик та надано вказівку його доступності.

ЗАМОВЛЕННЯ — відповідним чином  оформлений і розміщений запит Клієнта (заповнені відповідні поля на Сайті в розділі «Замовлення»), адресований до Продавця на продаж і доставку за вказаною Клієнтом адресою з обраного на Сайті переліку Товару, із зазначенням його кількості.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до даного Договору Продавець зобов’язується передати у власність Клієнту Товар, обраний і замовлений Клієнтом на Сайті Продавця, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити Товар відповідно до умов даного Договору.

2.2. Замовляючи Товар через Сайт, Клієнт погоджується з усіма умовами даного Договору.

2.3. Продаж Товару Продавцем Клієнту регулюється положеннями законодавства України, зокрема, Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями.

2.4. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

2.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виконанням Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Клієнта в процесі виконання Договору і реалізації товару.

2.6. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни в текст даного Договору. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого Замовленню, зробленому після публікації.

2.7. Клієнт погоджується на передачу Продавцю персональних даних (відповідно до умов даного Договору), інформації по Замовленню і погоджується дотримуватися Договору шляхом заповнення граф у відповідних колонках при оформленні Замовлення на Сайті.

2.8. Даний Договір є основним документом, що встановлює права і обов’язки Продавця перед усіма Клієнтами.

2.9. Заповнивши реєстраційну форму, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з умовами даного Договору і всі дії, які будуть здійснені Кліентом, не будуть суперечити положенням цього Догвору.

2.10. Продавець і Клієнт ведуть листування за допомогою електронної пошти або оголошень і повідомлень на Сайті Продавця. Клієнт підтверджує, що всі угоди, повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді, відповідає законодавчим вимогам, має юридичну силу і прирівнюється до документів, складених в письмовій формі.

2.11.Кліент не має права займатися подальшим продажем будь-якого Товару, придбаного у Продавця. Всі Товари, представлені на Сайті www.suitster.com, призначені виключно для покупки і подальшого особистого використання Клієнтом. У разі порушення даного пункту Договору, Клієнт повинен відшкодувати Продавцю усі збитки, пов’язані з порушенням даного пункту Договору.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТІВ

3.1. Продавець має право збирати, зберігати і використовувати такі персональні дані Клієнта:

— Прізвище ім’я по батькові;

— Адреса електронної пошти;

— Номер мобільного телефону;

— Адреса доставки, поштовий індекс;

— Дата народження;

— Покупки і товари;

— Історія і деталі.

3.2. Клієнт погоджується з тим, що Продавець має право використовувати персональні дані Клієнта в наступних цілях:

— Повідомлення клієнтам про послуги, новини і рекламних пропозиціях Продавця шляхом SMS, електронних повідомлень, MMS, поштою, і т.д.

— Надання послуг і клієнтської підтримки на запит клієнта;

3.3.Продавець має право на розголошення персональних даних Клієнтів в наступних випадках:

3.3.1. Отримання Продавцем додаткової згоди Клієнта на надання інформації своїм партнерам, дочірнім компаніям, агентствам (які займаються аналогічною діяльністю) за умови, що останні будуть використовувати таку інформацію, зберігаючи конфіденційність інформації;

3.3.2. Надання інформації правоохоронним та іншим державним органам у відповідь на їх запит, згідно з нормами чинного законодавства України.

3.4. Зареєструвавшись на Сайті, Клієнт надає свою згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, новими надходженнями, спеціальними пропозиціями та оголошеннями про продаж через електронні повідомлення, SMS, MMS.

3.5. Клієнт зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Клієнта, заповненими на сайті, і персональними даними клієнта, представленими їм при отриманні Замовлення (паспортні дані, ідентифікаційний код і т.д.), Клієнт може позбутися можливості захисту своїх прав відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів», зокрема щодо повернення отриманих Товарів, а також несе відповідальність у випадках передбачених Договором.

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ТОВАР

4.1. Для розміщення Замовлення Клієнт заповнює реєстраційну форму на Сайті і відправляє її Продавцю, натиснувши на кнопку «Оформити замовлення». Оформлення Клієнтом Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє і повне ознайомлення Клієнта з Товаром, з інформацією про наявність (відсутність) преференцій, знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої ціни Товару.

4.2. Після отримання Замовлення, Продавець здійснює обробку Замовлення. Клієнту надсилається підтвердження Замовлення (по електронній пошті) з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені товари, ціни, сума замовлення.

4.3. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, в тому числі з причин не залежних від Продавця, останній залишає за собою право відхилити Замовлення Клієнта, шляхом надсилання електронного повідомлення із зазначенням причини за адресою, наданим при реєстрації Клієнта.

4.4. Замовлення вважається прийнятим для виконання після того, як Клієнт отримує електронне повідомлення на адресу електронної пошти, вказану в реєстраційній формі, з підтвердженням факту прийняття Замовлення і після надання уточнюючої інформації щодо Замовлення, а також контактної інформації Продавця.

4.5. У разі, якщо Клієнт вирішить анулювати Замовлення, він  повинен зв’язатися зі співробітником Продавця за номером телефону вказаному на Сайті або направити відповідний електронний лист з детальною інформацією щодо Замовлення на  email: Store@suitster.com; info@suitster.com.

4.6.Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про товар на Сайті якомога точніше. Однак можуть виникнути ситуації, коли інформація на Сайті може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію в будь-який час без попереднього повідомлення.

З огляду на специфіку візуального відображення різних типів Товарів на екрані монітора, деякі кольори будь-якої продукції можуть незначно відрізнятися від кольорів реальних зразків. У разі, якщо Товар не відповідає очікуванням Клієнта, Клієнт має право повернути Товар протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його отримання від Продавця.

 1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1. Доставка замовленого Товару здійснюється по території України протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту здійснення Клієнтом оплати Товару за вказаною Клієнтом адресою та по за межі території України проягом 10 (десяти) календарних днів з моменту здійснення Клієнтом оплати Товару за вказаною Клієнтом адресою.

5.2. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання строків доставки, вказаних на Сайті. Однак, затримки доставки можливі внаслідок непередбачуваних обставин поза контролем Продавця (форс-мажор). Продавець інформує Клієнта, у разі виникнення форс-мажорних обставин, і погоджує нові умови поставки шляхом листування по електронній пошті або переговорів по телефону.

5.3. При замовленні Товарів доставка здійснюється кур’єром.

5.4. Замовлення вважається виконаним Продавцем в момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення Клієнту на підставі виданої Продавцем, транспортної або кур’єрської компанією, що здійснює поставку Замовлення, накладній (квитанції, реєстр доставки і т.п.) на певні Товари під підпис Кліента. Після виконання Замовлення, зобов’язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.

5.5. Право власності на Товар та пов’язані з ним ризики переходять від Продавця до Клієнта в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Клієнта в накладній (квитанції, реєстр доставки і т.п.), виданої Продавцем, транспортної або кур’єрської компанією.

5.6. Клієнт погоджується, що вартість доставки йому Товару як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли клієнт повертає Товар відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів» і йому повертається виключно оплачена вартість Товару.

Вартість кур’єрської доставки по всій території України становить 0,00 грн.

Вартість доставки по-за межі території України встановлюється зігдно тарифів перевізника, що розміщуються на сайті перевізника і оплачується окремо від вартості товару.

5.7. Тільки після повної оплати, Клієнт має право порушити цілісність упаковки Товару, провести примірку, а так само розпорядиться Товаром будь-яким іншим способом на власний розсуд, беручи до уваги встановлені Договором обмеження. Дане положення не позбавляє Клієнта прав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», а саме в частині повернення і обміну Товару належної і неналежної якості.

 1. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ

6.1. Ціна Товару вказана на Сайті включає вартість доставки Товару, якщо адреса доставки замовлення знаходиться на території України.

6.2.  Ціна Товару, що постачається поза межі території України, не включає вартість брокерських та митних послуг, сплату будь-яких митних та інших обов’язкових платежів, встановлених відповідним митним/податковим законодавством країни адресата доставки такого Товару.  Обов’язки щодо проходження сертифікації Товару покладаються на Клієнта, відповідно до вимог діючого законодавства країни адресата доставки Товару.

6.3. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Товар. Однак Продавець не має право змінювати ціну замовленого Товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Клієнт отримав електронне повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення Продавцем.

6.4. Вартість Товару оплачується в національній валюті України — гривні

6.5. Клієнт може здійснити оплату замовленого Товару за допомогою банківської карти на сайті Продавця в момент розміщення замовлення, або шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця, самостійно або через уповноважену особу.

6.5.1. Товар, на момент його передачі, повинен бути повністю оплачений Клієнтом.

6.5.2. До оплати приймаються наступні види банківських карт: Visa і MasterCard. У разі оплати Товару шляхом безготівкового розрахунку банківською картою, такий платіж може здійснюватися в момент розміщенням Замовлення на Сайті Продавця.

6.5.3. У разі якщо Замовлення анульоване Клієнтом або відхилене Продавцем, сплачена вартість товару підлягає поверненню протягом 5-10 робочих днів з моменту скасування / відхилення.

6.6. Реквізити Продавця для оплати Товару:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С’ЮТСТЕР» п/р 26007000730903, ПАТ «Універсал  Банк», м Київ, МФО 322001, ідентифікаційний код: 37333236, місцезнаходження: 02121, м Київ, вул.Спаська, будинок № 11, тел .: +38 044 353- 00-07.

 1. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

7.1. За умови дотримання вимог щодо належної експлуатації Товару Клієнтом, Продавець гарантує високу якість Товару протягом терміну гарантії. Термін гарантії на Товар становить 14 календарних днів, якщо інше не встановлено виробником або Продавцем.

7.2. Термін гарантії обчислюється з моменту передачі Товару Клієнту, що вказується у відповідному документі.

 1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

8.1. Клієнт має право скасувати Замовлення в будь-який час до моменту здійснення доставки Замовлення.

8.2. Клієнт має право повернути придбаний Товар належної якості протягом 14 календарних днів з моменту отримання Товару. Для цього необхідно повідомити Продавця про намір повернути товар по e-mail — необхідно написати листа до служби підтримки Продавця за адресою: Store@suitster.com; info@suitster.com. Після перевірки запиту Клієнта про повернення Товару, Продавець повинен відправити Клієнту електронне повідомлення-підтвердження.

8.3. Не підлягають обміну / поверненню Товари належної якості, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 р № 172, зокрема:

— Корсетні вироби;

— Панчішні і шкарпеткові товари;

— Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

— Білизна натільна, піжами, халати;

— Трикотажні вироби;

— Купальні костюми;

— Рукавички, рукавиці.

8.4. Повернення Товару проводиться:

 • шляхом відправки його Клієнтом за адресою Продавця: 01001, м. Київ, Провулок Рильський, будинок № 6, ТОВ «СЮТСТЕР».

Однак, перед відправкою Клієнт зобов’язаний виконати дії, зазначені в пункті 8.2. даного Договору, а також упакувати товар: покласти назад в коробку або пакет і зафіксувати скотчем. Якщо повертається взуття, необхідно зберегти в товарному вигляді і коробку з-під нього.

 • самостійної доставки за адресою: 01001, м. Київ, Провулок Рильський, будинок № 6, ТОВ «Сютстер»

8.5. При поверненні Товару Клієнт зобов’язаний мати такі документи: копію документа, який засвідчує факт оплати грошових коштів за Товар; письмову заяву про повернення Товару із зазначенням найменування Товару, артикулу, вартості Товару (не включаючи вартість доставки за межі України); номер і дату документа, який засвідчує придбання Товару, об’єктивні причини повернення, паспортні дані з вказаним способом повернення грошових коштів (банківський рахунок з усіма необхідними реквізитами або реквізити для оформлення поштового переказу).

8.6. У разі ненадання одного із зазначених у п. 8.5. документів, Продавець не зобов’язаний приймати Товар і виконувати вимогу Клієнта пов’язані з поверненням Товару. У таких випадках Продавець також звільняється від обов’язку переслати отриманий від Клієнта Товар як повернення назад на адресу Клієнта.

 1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

9.1. Повернення Товару неналежної якості здійснюється протягом встановленого гарантійного терміну в порядку та в строки, встановлені законодавством.

9.2. У разі виявлення недоліків Товару Клієнт має право вимагати:

— Пропорційного зменшення ціни;

— Безкоштовного усунення дефектів Товару в терміни, узгоджені з Клієнтом;

— Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

9.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару або через фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Клієнт, в порядку і в терміни, встановлені Законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право, на свій розсуд, вимагати від Продавця:

— Припинення дії Договору і повернення сплаченої за Товар грошової суми;

— Заміни Товару на такий же, або аналогічний Товар, з числа, наявного у Продавця.

Будь-які з перерахованих вище вимог повинні бути пред’явлені Клієнтом в письмовій формі у вигляді заповненої заяви, яка надсилається за місцезнаходженням Продавця.

9.4. Вимоги Клієнта розглядаються Продавцем тільки за умови надання документа (або його копії), який підтверджує оплату Товару та факт його отримання Клієнтом, а також технічного паспорта, гарантійного талона або іншого документа, який видавався Продавцем на Товари, для яких встановлено гарантійний термін.

Продавець не зобов’язаний приймати Товар, отриманий від клієнта без надання вищевказаних документів. Продавець не несе відповідальності за цілісність і збереження такого Товару і не зобов’язаний відправляти його назад Клієнту.

9.5. Будь-які питання, які можуть виникати, Клієнт може задавати шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу Store@suitster.com; info@suitster.com.

9.6. Вимоги Клієнта не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що дефекти Товару виникли внаслідок порушення Клієнтом правил використання Товару або умов його зберігання.

9.7. Претензія Клієнта буде розглянута протягом 7 робочих днів з моменту її отримання.

 1. ПЕРЕРАХУВАННЯ ГРОШЕЙ ЗА ПОВЕРНУТИЙ ТОВАР

10.1. Гроші повертаються протягом  5-ти   банківських днів з моменту отримання товару та представлення даних  (банківської карти, розрахункового рахунку)  на повернення  грошових  коштів.

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Якщо яке-небудь з положень даного Договір визнано недійсним або незаконним, або не може вступити в силу, згідно з чинним законодавством України, таке положення має бути вилучено з Договору та замінено новим положенням, яке максимально відповідає намірам Сторін, при цьому даний Договір не переглядається, не розривається, а інші положення Договору залишаються в силі. Продавець має право в односторонньому порядку змінити умови даного Договору, шляхом публікації його в новій редакції на своєму сайті www.suitster com.

11.2. Сторони даного Договору несуть відповідальність за його невиконання або неналежне виконання згідно з чинним законодавством України.

11.3. Всі суперечки, що виникають з умов даного Договору, вирішуються шляхом ведення переговорів. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо спірних моментів, щодо даного Договору, такий спір передається на розгляд суду відповідно до українського законодавства про захист прав споживачів.

11.4. Якщо Клієнт бажає відмовитися від розсилки інформації, одержуваної від Продавця, Клієнт повинен  в ніжній частині листа розсилки, в рядку «Якщо Ви бажаєте отримувати нашу розсилку», натиснути  кнопку  «Відписатися».

11.5. Даний договір є публічною офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох сторін в разі проведення по ньому фактичної оплати Клієнтом, не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення відповідно до умов договору вважається акцептом Клієнта, а проведення оплати Клієнтом — його виконанням.

 

 

PUBLIC CONTRACT

FOR GOODS SALE

This Agreement has the character of a public offer under the current legislation of Ukraine,

 1. DEFINITIONS:

CLIENT — a person who has attained 18 years of age and have full legal capacity,  who makes an order and purchases Goods, belonging to the Seller, represented on the website www.suitster.com, (hereinafter referred to as — «WebSite»), for satisfaction of their household needs.

SELLER — LIMITED LIABILITY COMPANY «SIUTSTER» legal entity established under the laws of Ukraine, registered address: 02121, city of Kiev, str. Spaska, building 11, Identification code: 37333236.

GOODS — material object, exposed for sale on the WebSite, identified by price, name, description of characteristics, given an indication of its availability.

ORDER — appropriately formed and plased Client request (filled the appropriate fields on the WebSite in the section «Order»), addressed to the Seller for sale and delivery of the Goods selected from the list of Goods plased on the WebSite with reference to their number, on the address  specified by Client.

 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1. Under this contract the Seller undertakes to transfer to the ownership of the Client goods, selected and ordered by the Client on the Seller’s WebSite and the Client shall accept and pay for the goods under the terms of this Contract.

2.2. When ordering goods through the WebSite, the Client agrees to the terms of this Contract.

2.3. Goods sale by the Seller to the Client is regulated by the legislation of Ukraine, the Law of Ukraine ”On Protection of Consumers’ Rights”, Rules on goods sale on order and outside of commercial or office space.

2.4. Seller warrants that the Goods are not pledged or is not in dispute, custody and it is not subject to the rights of third parties.

2.5. Seller confirms that it has the necessary permits to conduct economic activity associated with the implementation of this Contract and ensure that the right to manufacture and/or sale of goods without any restrictions, in accordance with the current legislation of Ukraine and  undertakes obligations to care responsibility for violation of the rights of the Cient while implementation of this Contract and sale of goods.

2.6. The Seller has the right without preliminary notice to add changes the text of this Contract. Changes in this Contract enter into force after their publication on the WebSite and apply to any orders made after publication.

2.7. The Client agrees to transfer to the Seller of personal data (under the terms of this Contract), information on orders and agrees to comply with the Contract by completing the relevant graphs in the columns when making order on the WebSite.

2.8. This Contract is the main document establishing the rights and obligations of the Seller before all Clients.

2.9. By completing the registration form, the Client confirms that is familiar with the terms of this Contract and all actions, performed by the Client will not contradict provisions of this Contract.

2.10. Seller and Client hold correspondence via e-mail or ads and messages on the Seller’s WevSite. Client acknowledges that all transactions, messages, or other information provided electronically, meet legislative requirements, is valid and equivalent to documents drawn up in writing.

2.11.Client has no right to engage in further selling of any goods purchased from the Seller. All goods presented on the WebSite www.suitster.com, destined exclusively for the purchase and subsequent personal use of the Client. In case of violation of this clause, Cleint shall reimburse Seller all damages related to violation of this clause.

 1. CLENTS PERSONAL DATA

3.1. Seller is entitled to collect, store and use next Client’s personal data:

— Full Name;

— Email address;

— A mobile phone number;

— Delivery address, zip code,

— Date of birth;

— Purchase and goods;

— History and details.

3.2. Client agrees that the Seller is entitled to use  personal data of the Client for the following purposes:

— Notification to customers about services, news and advertising proposal of Seller by SMS, e-mail, MMS, email, etc.

— Rendering services and clints support under the client’s request;

3.3.Seller has the right to disclose personal data of Clients in the following cases:

3.3.1. Obtaining  by the Seller additional consent of the Client to provide information to its partners, subsidiaries, agencies (who are engaged in similar activities) provided that the last ones will use such information maintaining confidentiality;

3.3.2. Providing information to law enforcement authorities and other government agencies in response to their request, according to the existing laws of Ukraine.

3.4. By registering on the WebSite, the Client gives his consent to receive updated information, newsletters with the latest news, new acquisitions, special offers and advertisements for sale through emails, SMS, MMS.

3.5. Clent undertakes to enter full and accurate information about its personal data in graphs for online ordering. In case of any discrepancies or differences between personal data of the Client filled on WebSite and customer personal data presented to by him upon receipt of the order (passport data, identification code, etc.), the Client may lose capacity to protect its rights under the Law «On Protection of Consumers», including return of the goods, and is responsible in the cases provided for by the Contract.

 1. PROCEDURE OF GOODS ORDERING

4.1. To place an order Client should fill the registration form on the WebSite and sends it to the Seller by pressing button «Place an order». Placing an order by the Client and its further transfer it to execution means adequate and complete Client’s aquaintence with goods, information about the presence (absence) of preferences, discounts, as well as the impact of order conditions on the final price of goods.

4.2. After receiving the order, the Seller prosess the order. Client is being sent confirmation of the order (via e-mail) with the details of the order, order number, ordered goods, price, order amount.

4.3. In the case of absence of the ordered goods to the warehouse of the Seller, including for reasons independent of the Seller, the Seller has the right to reject a Client’s order by sending an e-mail stating the reason, to the Client’s address provided while registration.

4.4. Order is considered accepted for execution after the Client receives an e-mail to the e-mail address pointed in the registration form with confirmation of acceptance of the order and after providing clarifying information regarding order and contact information of the Seller.

4.5. If the Client decides to cancel the order, he should contact Sellers employee over the phome number pointed on the WebSite or send due e-mail with details of the orded to the next e-mail address: Store@suitster.com; info@suitster.com

4.6.Seller is committed to provide product information as accurately as possible on the WebSite. However, there may be situations when the information on the Site may contain inaccuracies or appear incomplete. Therefore, the Seller reserves the right to correct errors, change or update information at any time without prior notice.

Considering the nature of the visual display of different types of goods on the monitor, some colors of any goosd may vary slightly from the actual color samples. If the goods do not conform to the expectations of the Client, the Client has the right to return goods within 14 (fourteen) days of receipt from the Seller.

 1. THE PROCEDURE OF GOODS TRANSFERS 

5.1. Delivery of ordered goods to the address specified by the Client is made within 3 (three) calendar days over the territory of Ukraine and within ten (10) calendar days beyond the borders of the territory of Ukraine from the date of Client’s payment  for the goods.

5.2. Seller shall make every effort to comply with the terms of delivery specified on the WebSite. However, delivery delays are possible due to unforeseen circumstances beyond the control of Seller (force majeure). The Seller informs the Client in case of force majeure, and negotiates new terms of delivery by e-mail correspondence or over the phone.

5.3. The ordered goods are dilivered by the courier.

5.4. Order is considered to be executed by the Seller at the moment of the actual transfer of the goods, that compose Client’s order, to the Client on the ground of delivery note (receipt, delivery register) issued by the Seller, transport of courier company on the specified goods under the signature of the Client. After executio of the  order, the Seller’s obligations under the Client considered to be done.

5.5. Ownership of the goods and associated risks pass from the Seller to the Client at the time of the goods transfer. Client’s signature made on the delivery note (receipt, delivery register) issued by the Seller, transport of courier company  confirms the transfer of the ownership of goods.

5.6. Client agrees, that value of goods delivery to him, as separately rendered service is not refundable in cases when the Client returns goods in accordance with the Law of Ukraine ”On Protection of Consumers’ Rights” and he is being returned previously paid exceptionally value of the goods.

The cost of courier delivery across Ukraine is 0,00 UAH.

The cost of delivery beyond the borders of the territory of Ukraine is set up acoording to the tarrifs of the carrier company and published on the website of the carrier company and paid separately from the goods value.

5.7. Only after the full payment, the Client has the right to violate the integrity of the goods packaging, to fitt it, as well as dispose the goods in any other manner at its own discretion, considering limitations set by present Contract. This provision does not relieve Customer of the rights set under the Law of Ukraine «On Protection of Consumers Rights”, namely in terms of return and exchange of goods of proper and improper quality.

 1. PRICE AND PAYMENT TERMS PRODUCT

6.1. Goods price listed on the WebSite does not include delivery price abroad the territory of Ukraine.

6.2. Price of the goods delivered beyond the borders of the territory of Ukraine does not include value of the brokerage and custom services, any custom or other obligatory fees set by the custom/tax legislation of the country of the goods delivery.  Client holds obligations for goods certification to comply with applicable law of the country of the goods delivery.

6.3 The Seller unilaterally has the right to change without notice price for goods. However, the Seller has no right to change the price of the ordered goods after the order was made and accepted by the Seller and the Client received an e-mail confirming acceptance of the order by the Seller.

6.4. Price of goods is paid in the national currency of Ukraine — Hryvnia

6.5. The Client can pay the ordered goods using a credit card at the Seller’s WebSite at the time of placing the order or by money transfer to the bank account of the Seller, personally or through an authorized person.

6.5.1. Goods at the time of transmission should be fully paid by the Client.

6.5.2. We accept the following credit cards: Visa and MasterCard. When paying for goods in cashless form by credit card, such payment could be made at the time of placing an order on the Seller’s WebSite.

6.5.3. If the Client’s order is canceled or rejected by the Seller paid value of the goods is to be returned within 5-10 working days after cancellation / rejection.

6.5. Seller’s details to pay for the goods:

LIMITED LIABILITY COMPANY «SUITSTER» b/a 26007000730903 PJSC «Universal Bank» city Kyiv, MFO 322001, identification code: 37333236, registered address: 02121, city of Kyiv, Spaska street, building № 11, phone: +38 044 353- 00-07.

 1. WARRANTY CONDITIONS

7.1. Subject to the requirements for proper utilization of goods by the Client, the Seller guarantees high quality of the goods during the warranty period. The warranty period for the goods is 14 days, unless otherwise specified by the manufacturer or by the Seller.

7.2. The warranty period is calculated from moment of the goods transfer to the Client, which is indicated in the relevant document.

 1. RETURN OF GOODS OF PROPER QUALITY

8.1. Client may cancel an order at any time up to the moment of delivery.

8.2. Client may return the purchased goods of descent quality within 14 calendar days from the date of goods receipt. In this regards Cleient   must notify the Seller of his intention to return the goods, namely by e-mail — to write a letter to support service of the Seller at: Store@suitster.com; info@suitster.com. After checking the Client’s requests for goods return, the Seller must send the Client confirmation e-mail.

8.3. Are not to be exchanged / returned goods of descent quality, according to the Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the implementation of certain provisions of the Law of Ukraine «On Protection of Consumer Rights» from 19.03.1994, № 172, namely:

— Corsetry;

— Stocking and sock products;

— Jewelry with precious metals, precious stones, precious stones of organogenic formation and semiprecious stones;

— Lingerie underwear, pajamas, bathrobes;

— Jerseys;

— Bathing suits;

— Gloves, mittens.

8.4. Return of product is made:

 • by sending it by thr Client at Seller’s address: 01001, Kyiv city, Rylskyy lane, building № 6, «SUITSTER» LLC. However, before sending the goods the Client shall perform the actions specified in paragraph 8.2. of this Contract and pack the goods: put in a box or package and secure it with tape. If the returned goods appeared to be shoes, the it package box should also has marketable conditions .
 • self-delivery to the address: 01001, Kyiv city, Rylskyy lane, building № 6, «SUITSTER» LLC.

8.5. When returning the goods Client shall have the following documents: a copy of the document certifying the fact of payment for the goods; a written statement on the return of the goods indicating the product name, vendor code, goods price (not including shipping abroad Ukraine); number and date of the document certifying the purchase of the goods, the objective reasons for returning, passport data and the method refund (bank account with all the necessary details or details for postal transfer).

8.6. In case of failure to present documents mentioned in the par. 8.5. the Seller is not obliged to accept the goods and comply Clien’s demand as to returning of the goods. In such cases the Seller is exempt from the obligation to send back goods to the Client’s address received as a return from the Client.

 1. RETURN OF DEFECTIVE GOODS

9.1. Return of defective goods mast be made within the established warranty period specified in order and terms established by law.

9.2. In the event of detection defects in the goods Client has the right to demand:

— Proportionate price reduction;

— Free elimination of goods defects within the period agreed with the Client;

— Compensation of costs for goods defect elemination.

9.3. If Client finds within the warranty period significant disadvantages that are the fault of manufacurer of goods or by reason of falsification of the goods, confirmed  if nessecary by expertise, Client, in the manner and within the period established by law and based on obligatory rules or Contract has the right at its discretion, require from the Seller:

— Termination of the Contract and refund of the paid amount of money for the goods;

— Exchange of the goods for the same or similar goods, with the list available at the Seller’s disposition.

Any of the above metioned demands must be presented by the
Client in writing in the form of a completed application, which is sent to the registered address of the Seller.

9.4. Customer requirements are considered by Seller only in case of presence of the document (or a copy) that confirms the payment of goods and the fact of its receipt by the Client, as well as technical certificate, warranty card or other document issued by the Seller to the goods for which a guarantee period is established.

The Seller is not obliged to accept goods received from the Client without presenting the above documents. Seller is not responsible for the integrity and preservation of such goods and is not obliged to send it back to the Client.

9.5. Any questions that may arise, the Client can ask by sending an email to the email address Store@suitster.com; info@suitster.com.

9.6. Clients requirements cannot be satisfied if the Seller can prove that the goods defect is a result of Clinet’s violation of goods utilization or its storage conditions.

9.7. Client’s claim will be reviewed within 7 working days of its receipt.

 1. TRANSFER OF MONEY FOR RETURNED GOODS

10.1. Money is returned within 5 banking days from the day of receipt of the goods and details fro  money return (card details, details of bank account).

 1. OTHER PROVISIONS

11.1. If any provision of this Contract considered as invalid or illegal or cannot enter into force, in accordance with the current legislation of Ukraine, this provision should be deleted from the Contract and replaced with a new provision that maximum corresponds the intent of the Parties, while the present Contract shall not be revised nor terminated, and other provisions of the Contract shall remain in force. The Seller unilaterally has the right to add changes to the provisions of this Contract, by publishing it in the new redation on its WebSite www.suitster com.

11.2. Parties of this Contract shall be liable for its failure or improper performance under the current legislation of Ukraine.

11.3. All disputes arising out of the provisions of this Contract shall be resolved through negotiation. If the Parties fail to agree on controversial issues of the present Contract, such dispute shall be submitted to the court in accordance with the Ukrainian legislation on consumer protection.

11.4. If the Client wants to unsubscribe information obtained from the Seller, the Сlient should in the footer of the e-mail letter, in the row “If you want to receive our information” press the button “Unsubscribe”.

11.5. This Contract is a public offer. The absence of a signed Contract between the Parties on a hard copy with signatures of both Parties in the event of actual Client’s payment thereon is not a reason to consider this Contract unconcluded. Making an order under the Contract is considered as an accept of the Contract and Client’s payment under this Contract  — his execution.

ВАМ ПОДАРОК!

Suitster Review #8

Новый сезон: деним бренды в фэшн-съемке

Главные тренды весны

Новые образы и советы, как модно сочетать джинсы

Сестры Хоменко об искусстве и моде

Пожалуйста, введите свой email